پایگاه تفریحی خلیج فارس آنلاین

رز دانلود

با این تخت خواب همه جا می توانید بخوابید

با این تخت خواب همه جا می توانید بخوابید - apam.ir

این تخت خواب را «جیم او شائی» اختراع کرده است و بواسطه ی آن می توان به راحتی در حالت عمودی استراحت کرد.

این تخت خواب عجیب کل بدن شما را می پوشاند و آنقدر کوچک است که در چمدان جا می شود. این تخت خواب سفری مجهز به منافذ تهویه هوا، هدفون های ضد صدا و عینک مات است و همینطور یک چتر.


با این تخت خواب همه جا می توانید بخوابید - apam.ir
با این تخت خواب همه جا می توانید بخوابید - apam.ir
با این تخت خواب همه جا می توانید بخوابید - apam.ir
با این تخت خواب همه جا می توانید بخوابید - apam.ir

رز دانلود