پایگاه تفریحی خلیج فارس آنلاین

رز دانلود

عکس: روتیفر 5000 دلاری

سایت تفریحی خلیج فارس 4fun.sub.irسایت تفریحی خلیج فارس آنلاین : روتیفرها موجودات کوچک چند سلولی که عمدتا در آب شیرین زیست کرده و کوچکترین عضو خانواده متازوا میباشد.بیشتر روتیفرها اندازه ای حدود 5/0 میلی متر داشته و بدنشان از هزار سلول تشکیل شده است که در مقایسه با جانداران بزرگتر بسیار ساده به نظر می رسد.اندام مغز از 12 سلول، معده به همین مقدار،سیستم دفع از 12یا بیشتر سلول تشکیل شده و انها سیستم گردش خون ندارند.

(عکاس این عکس5000 دلار برنده شده)

جالب است است که این موجود پیچیده چند سلولی بسیار کوچکتر از موجودات تک سلولی بزرگی است که در جهان پراکنده اند.
یکی از ویژگیهای بارز روتیفر ها که آنان را سرچرخان می نامند وجود یک تاج بر بالای سر است که با دو مژه متحرک احاطه شده است.این دو مژه با حرکات چرخشی خود ایجاد جریان کرده و مواد غذایی را به سمت دهان روتیفر هدایت می کنند.زمانی که روتیفر در حرکت است دو عضو مژه مانند غذا را ار قسمت تاج سر به سمت دهان هدایت می کنند.بعد از اینکه روتیفر غذا را مصرف کرد این اعضای مژه مانند همانند ملخ هواپیما روتیفر را به جای دیگری انتقال می دهند.
روتیفرها حداقل دو ویژگی دیگر نیز دارند: اول آنکه برای مدتها ی مختلف می توانند زنده بمانند حتی در شرایط خشک یا یخبندان و برای مدت صد سال و زمانیکه دوباره آبگیری میکند به سادگی به حیات خود ادامه می دهد.
دوم آنکه:حالتی را از خود بروز می دهند که زیشت شناسان آنرا ثبات سلولی می نامند یعنی رشد کردن بدون افزایش سلولی و تنها از طریق افزایش اندازه سلولهایی که دارند.در برخی گونه ها سلولهای اندامهای خاص ممکن است با یکدیگر ترکیب شوند مثل سلولهای چند هسته ای یا یک پروتوپلاسم با هسته پراکنده.در بعضی موارد نیز روتیفر زندگیش را با همان تعداد هسته سلولی که متولد شده بود به پایان می رساند.طبیعی دانها در مورد نقش بسیار مهمم روتیفر در پالایش و تصفیه آب صحبت می کنند زیرا آنها از ذرات معلق آلی و جلبکهای ریز شناور تغذیه می کنند و در بیشتر مکانها به تعداد کافی حضور دارند.از جمله غذاهای زنده که معمولا در مرحله لاروی بعضی از ماهیان کاربرد دارد روتیفر می باشد.

رز دانلود