پایگاه تفریحی خلیج فارس آنلاین

رز دانلود

خواستگاری از مجری به هنگام اجرای برنامه+عکس

http://4fun.sub.ir سایت تفریحی خلیج فارس آنلاین

 جنا لی توماس در حالی که مشغول اعلام وضعیت هوا بود ، مردی که قبلا نیز او را می شناخت وارد صحنه شده و از وی خواستگاری کرد. این خانم هواشناس که پیش از این نیز با پیشنهاد این آقا مواجه شده بود بلافاصله جواب مثبت داد و حلقه ازدواج در دستش قرار گرفت. این دو قرار مراسم ازدواج را برای آگست سال بعد گذاشته اند.


http://4fun.sub.ir سایت تفریحی خلیج فارس آنلاین

http://4fun.sub.ir سایت تفریحی خلیج فارس آنلاین

http://4fun.sub.ir سایت تفریحی خلیج فارس آنلاین

رز دانلود