پایگاه تفریحی خلیج فارس آنلاین

رز دانلود

دعوای فارسی 1 و جم تی وی و من و تو بالا گرفت

سایت تفریحی خلیج فارس 4fun.sub.irسایت تفریحی خلیج فارس آنلاین : این روزها بین برخی تلویزیون ها و مدیران انها جنگ تمام عیاری در گرفته که معلوم نیست بلاخره کدوم حقیقت رو میگویند و کدوم حسادت میورزند و ...

بنظر میرسد که تلویزیون های کانال یک و فارسی 1 و من و تو که جنگ لفظی شدید و بی رحمانه ای رو بر علیه جم تی وی اغاز کرده بودند این روزها شدت بخشیده اند تا جایی که مدیر گروه جم تی وی اقای سعید کریمیان نیز متقابلا در برخی مصاحبه ها بر علیه انان موضع تندی گرفتند و متقابلا به یکدیگر تهمت زده اند و پیدا و پنهان یکدیگر را روی دایره ریخته اند .


"سعید کریمیان مدیرگروه شبکه های جم درگزارشی با رادیو فردا درباره حرف و حدیث های مختلفی که در مورد این گروه شنیده می شود توضیح داد: «متاسفانه ما در دنیایی زندگی می کنیم که آزادی بیان تنها در قالب یک شعار است طبق اسناد موجود شبکه های رقیب با شایعه سازی گروه جم را مرتبط با سازمان مجاهدین خلق کردند و ما هیچگاه سیاست را وارد تلویزیون داری نمی کنیم.»

وی در ادامه با اشاره به شبکه من و تو گفت: «این شبکه کاملا انگلیسی است و سیاسی برخورد می کند که با یک مراجعه به سایت این شبکه می توانید پی به فضای سیاسی این شبکه ببرید.»

مدیر گروه شبکه های جم با اشاره به صحبت های شهرام همایون، مدیر کانال یک که مدعی شده بود گروه جم با سازمان مجاهدین خلق ارتباط دارد توضیح داد: «این بحث به همان ارتباط شبکه من و تو و شبکه های سلطنت طلب بر می گردد تا ضد گروه جم صحبت هایی را مطرح کنند. من علیه آقای همایون شکایت کردم اما چیزی که برای ما مهم است مردم ایران است چون فعالیتمان فقط اقتصادی است و ما مثل یک عده نیستیم که سیاست را وارد تلویزیون داری می کنند .»

وی در مورد واگذاری شبکه های جم و قطع این شبکه ها گفت: متاسفانه همه می دانیم عرب ها دهن بین هستند و زمانی که پرووایدر شبکه را واگذار کردیم دیگر مایل به ادامه دادن با ده کانال نبودیم و طبق تصمیم هیئت مدیره بنا بر این شد جم یک یا دوکانال بروی یاه ست بیشتر نداشته باشد. در مورد جم تی وی در هاتبرد هم باید بگویم که شکایت نابحق و نا بجای برخی از شرکت ها وفضای سیاسی که رقبا برای ما درست کردند باعث شده تا شرکت هاتبرد حساس شده و البته ما به دنبال حل مشکلات هستیم.

من شبکه من و تو را عامل تمامی این شایعات می دانم ببینید تمامی عوامل این شبکه بهایی هستند و بیشتر آنان عضو همجنس گرایان لندن هستند این شبکه کاملا سیاست سلطنت طلبانه خود را دنبال می کند و در تمامی برنامه هایش بصورت آشکار می توان دید"


معلوم نیست چه کسی راستش را میگوید و این جنگ را پیروز خواهد شد اما به نظر من همین الان هم همه این شبکه ها در این جنگ بازنده تمام عیار هستند و اسباب خنده

والسلام


رز دانلود