پایگاه تفریحی خلیج فارس آنلاین

رز دانلود

به دام افتادن موش ۹۲ سانتی متری! +عکس

موش بزرگی که برای ساکنین یک مجتمع مسکونی در نیویورک مزاحمت ایجاد کرده بود توسط کارگر همین ساختمان به دام افتاد.
  به نقل از یونایتد پرس، یک کارگر ساختمانی در نیویورک موفق شد موش بسیار بزرگی را که طول بدن آن به ۹۲ سانتی متر می رسید با استفاده از چنگک به دام بیاندازد. البته چندین موش دیگر هم فرار کردند.

                             

مدیر این مجتمع مسکونی اعلام کرد که حدود ۶ سال بود که این موش ها در مجتمع مشاهده می شدند و ساکنین بارها به این وضع اعتراض کرده بودند.

این موش ۹۲ سانتی نژاد خاصی دارد و این نوع نژاد از موش را معمولاً به خاطر بزرگ بودنشان به عنوان حیوانات خانگی استفاده می کنند.

بزرگ بودن این موش ها باعث رعب و وحشت ساکنین ساختمان شده بود و حتی گربه ها نیز به خاطر جثه بزرگ موش ها، از آن ها می ترسیدند.

رز دانلود