X
تبلیغات
رایتل

پایگاه تفریحی خلیج فارس آنلاین

رز دانلود

عکس: قتل یک باکتری مزاحم

سایت تفریحی خلیج فارس 4fun.sub.irسایت تفریحی خلیج فارس آنلاین : این تصویر که با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و با بزرگنمایی 9600 تهیه شده است، گلبول‌های سفید خون (ماکروفاژ ، زرد) را نشان می‌دهد که باکتری ای- ‌کولای (میله صورتی) را در خود فرو می‌برند و آن‌ها را از بین می‌برند.


 به این فرآیند فاگوسیتوز می‌گویند. در طی فرآیند فاگوسیتوز، ماکروفاژها که سلول‌های سیستم ایمنی بدن هستند، پاتوژن‌ها، سلول‌های مرده و بقایای سلولی را از بین می‌برند.


باکتری E. coli در روده اکثر پستانداران یافت می‌شود. آنها معمولا بی ضرر هستند، اما برخی از گونه‌های این باکتری می‌توانند باعث مسمومیت غذایی یا مننژیت شوند.

رز دانلود