پایگاه تفریحی خلیج فارس آنلاین

رز دانلود

استفتاء: ایا ترمیم پرده بکارت فعل حرام می باشد ؟

سایت تفریحی خلیج فارس 4fun.sub.irسایت تفریحی خلیج فارس آنلاین : ایا ترمیم پرده بکارت فعل حرام می باشد دختری که پس از ترمیم پرده بکارت به عقد پسر دیگری درمی آید به عنوان دختر، آیا عقد آنها درست است؟

 

ترتیب قرار گیری پاسخ های مراجع عظام بر اساس زمان پاسخ دهی آنها به استفتائات این پایگاه می باشد.آیت الله مظاهری
جواب:عقد صحیح است ولی مهریه را بیش از نصف حق ندارد.
 
 
 

آیت الله گرگانی
جواب: ترمیم پرده بکارت فی نفسه حرام نیست مگر موجب لمس حرام یا نگاه حرام شود و یا موجب فریب دیگران شود و اگر بعد از ترمیم بکارت به عنوان دختر با کسی ازدواج کند جایز نیست و مدیون است البته این در صورتی است که پرده بکارت او با عمل حرام زائل شود
 
 

آیت الله مدنی تبریزی

جواب: خود عمل حرام نیست ولی اگر برای اغفال و باکره نشان دادن خود به دیگران این کار را بکند حرام میشود در هر حال اگر ترمیم بکارت نمود باید به اطلاع کسی که میخواهد با او ازدواج نماید برساند

 

 آیت الله محقق کابلیجواب:ترمیم پرده بکارت جایز است و عقدش هم صحیح می باشد و اگر پرده بکارت بواسطه پریدن و یا زنا زایل شده باشد در عقد اجازه پدر شرط است واگر شوهر کرده بعد شوهر طلاق داده و یا فوت کرده باشد اجازه پدر شرط نیست.

 آیت الله زنجانیجواب:ظاهرا ترمیم پرده بکارت اشکال ندارد و لازم نیست به شخصی که می خواهد با وی ازدواج کند این موضوع را بگوید و عقدشان صحیح است
 

آیت الله گرامی
جواب:عقد صحیح است لیکن اگر تدلیس باشد پسر حق فسخ را دارد اگر بخواهد .
 

 آیت الله مکارم شیرازی
جواب: در صورتى که واقعاً ضرورتى براى این کار احساس شود، جرّاحى فوق شرعاً اشکالى ندارد.
 

آیت الله نوری همدانی
جواب:ترمیم بکارت اگر به قصد تدلیس صورت گیرد حرام است. ج ب:عقد صحیح است ولی اگر شوهر از این قضیه اطلاع پیدا کند خیار تخلف شرط برای او ثابت است.
 

 آیت الله صافی گلپایگانی
جواب:ترمیم فی حد نفسه اگر مقدمات حرام نداشته باشد اشکال ندارد و اما نسبت به ازدواج هم لازم نیست که به خواستگار بگوید بلی اگر بپرسند و دروغ بگوید و یا عقد مبنی بر دوشیزه بودن انجام گیرد . در صورتی که شوهر متوجه شود حق فسخ دارد و احکام دیگری هم در صورت فسخ بر آن مترتب می شود.


منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مرجعیت

رز دانلود