پایگاه تفریحی خلیج فارس آنلاین

رز دانلود

تصاویر درآمدزایی تایلند از یک زن!

سایت تفریحی خلیج فارس 4fun.sub.irسایت تفریحی خلیج فارس آنلاین : تونگپراپای 274 کیلویی و 40 ساله برای اولین بار پس از سه سال به خیابان آمد. گفته می شود چاقترین زن تایلند بوده و دولت خرج شکمش را می دهد تا با نمایشش برای توریستها درآمدزایی کند.  مردم برای دیدن وی ساعتها به انتظار نشستند تا ماموران بتوانند وی را سوار بر جرثقیل کرده و در خیابان راه ببرند.

رز دانلود