پایگاه تفریحی خلیج فارس آنلاین

رز دانلود

عکس:جایی که پوست می کنند

داستان پرورش و کشتار حیوانات بی گناهی چون روباه و سمور در صنعت تقریبا پنهان خز در بلاروس.مزرعه ای در خارج از شهر مینسک برای پرورش روباه و سمور


رز دانلود